Par uzņēmumuPakalpojumiĢeogrāfijaApdrošināšanaKontakti

Apdrošināšana

Mūsu uzņēmums sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām un piedāvā jums apdrošināt jūsu kravu no tās nosūtīšanas brīža līdz tās piegādes galamērķī brīdim.

 

Kas ir kravu apdrošināšana?

Viens no īpašuma apdrošināšanas veidiem, kuras mērķis ir aizsargāt kravas īpašnieku mantiskās intereses gadījumā, ja iestājušies zaudējumi, ko kravas transportēšanas procesā radījuši dažāda veida negadījumi (apdrošināšanas gadījumi).

 

Kāpēc nepieciešama kravas apdrošināšana?

Šāda apdrošināšanas veida mērķis ir radīt priekšnoteikumus, lai apdrošinātājam kompensētu zaudējumus, kas rodas transportēšanas laikā sakarā ar kravas bojāeju, zaudējumu vai bojājumiem, ko radījuši no viņa neatkarīgi apstākļi.

 

Starp kravu īpašniekiem pastāv uzskats, ka transporta uzņēmums jebkurā gadījumā atbild par kravas saglabātību tās transportēšanas laikā un kravas bojāejas, zaudējumu vai bojājumu gadījumā uzņemas visu izmaksu atlīdzināšanu. Proti, uzņēmēji kļūdaini vienādo transporta dokumentu un kravas apdrošināšanas līgumu. Tomēr tas ir nepareizi. Protams, transporta dokuments kalpo kā kravai nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas garantija. Tajā pašā laikā, kravu ekspedēšanu reglamentē transporta likumdošanas normas (gan Krievijas, gan starptautiskās) un tur ir skaidri definētas pārvadātāju atbildības jomas. Tāpat ir atrunāti arī gadījumi (nepārvaramas varas apstākļi, force majeure), kad transporta uzņēmums pilnībā tiek atbrīvots no atbildības.   


© 2012  SIA "Tuxpan". All rights reserved. Created by MB Studija »